Ångerrätt och reklamationer

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler/den finska konsumentskyddslagen (38/1978). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas.

Köparen ska meddela Auktionsverket att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Föremålet i sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla Föremålets föremålsnummer samt Köparens kundnamn.
Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret.

Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Föremålet.
Har Köparen valt hemleverans ska retur ske på samma sätt. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står risken för att Föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.

När auktionsverket har tagit emot Föremålet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Föremålets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Föremålet i större omfattning än nödvändigt.

Om Auktionsverket bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och därvid påverkar budgivningsprocessen, Säljaren eller andra Kunder på ett för Auktionsverket icke godtagbart sätt, förbehåller sig Auktionsverket rätten att stänga ner Kundens konto och Kundens tillgång till Tjänsten.

Vinnande bud är alltid bindande.