Reklamationer

Vill du reklamera en vara köpt hos oss behöver du kontakta oss på mail snarast, för elektronik gäller kontakt inom en vecka från utlämningstillfället.

Tänk på att det gäller de saker där man på visning inte kunnat se fel eller kunnat fastställa funktion,tex en skrivare utan färgpatroner etc.

Allt säljes i befintligt skick och det åligger köparen själv att besikta. Reklamationer gjorda senare än en månad efter försäljningstillfället kan vi inte behandla då vi vid den tiden har redovisat säljaren.

Vinnande bud är alltid bindande.